„Wczoraj to dziś”. Podcast

Podcast staje się coraz popularniejszym mediów do opowiadania o historii. Nie jest to typowa audycja radiowa, choć posiada jej elementy (przekaz audio). Często jest nagrywany przez historyków amatorów/pasjonatów. Tematem są przejawy życia ludzkich wspólnot. Można spotkać różne typy podcastu, od wywiadów po miniwykłady. Wspólne dla tych wszystkich typów jest radość tworzenia, dzielenia się swymi pasjami.

Podcast o historii

Historycy w Polsce jeszcze nie odkryli zalet tego medium (podobnie jak tworzenie blogów praktycznie ich nie zainteresowało). Przykłady można policzyć na palcach jednej ręki. Szkoda, bo to doskonały sposób, by pokazać jak w zajmowaniu się historią ważna jest także… pasja, zabawa, niespodzianka.

Praca historyka to nie tylko archiwa i biblioteki, sale wykładowe czy konferencyjne, ale także emocje, osobiste zaangażowanie. To także! Historia to przygoda, którą można się dzielić, którą można przyciągać innych.

Jak to robią inni

W Europie Zachodniej podcast cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kilka tygodni temu opiniowałem wnioski konkursowe jednej z dużych funkcji niemieckich. Zgłoszono ponad 200 projektów z całej Europy (poza Niemcami). Między wnioskami z Europy Środkowo-Wschodniej a Zachodniej były widoczne różnice. W tych pierwszych dominowały tradycyjne formy prezentacji, głównie wystawy, w tych drugich widoczne było większe zwrócenie uwagi na zalety nowych form, jak podcastów, vlogów i innych.

Wydaje się, że jest to tendencja, która zastępuje wyraźnie stare formy. Musi się upowszechniać również w pracy historyków i nauczycieli historii.

Przewodnik po dziejach rodzin

Pomysł na podcast dwóch dziennikarek z Kolonii, Brigitte Baetz i Melanie Longerich był bardzo prosty. Zrodził się z rozmów o przeszłości ich dziadków w okresie III Rzeszy. Obie stwierdziły, że w ich rodzinach niewiele się o tym mówiło. O swych dziadkach nie wiedziały prawie nic. Oczywiście zainteresowało je, jakie były ich wybory i działania w państwie „stanu wyjątkowego”, jaki wpływ miało to na dalsze losy rodziny do współczesności.

Wczoraj to dziś” ma nie tylko opowiedzieć o nas i naszych poszukiwaniach naszych dziadków – pisały. Podcast ma także wspierać w poszukiwaniu wskazówek i pomóc iść naprzód – wiele kroków, które należy podjąć, jest podobnych dla wszystkich.

Do współpracy zaprosiły historyków, archiwistów, psychologów.

Są na początku swego projektu, jednak jest to ciekawa oferta, ale i inspiracja która może zyskać popularność. Poznanie losów dziadków, niezależnie od tego jaką mieli pozycję w III Rzeszy, często jest nadal wyzwaniem. Co ciekawe, to nie pokolenie matek / ojców, lecz wnuków i prawnuków zainteresowało się tymi rozdziałami życia przodków.

III Rzesza, jak pokazują autorki podcastu, jest więc nadal ważnym tematem w niemieckich rodzinach. Opowiedzenie o konkretnych osobach, ale także stworzenie na kanwie badań ich losów mówionego przewodnika po poszukiwaniach tego typu jest atrakcyjną propozycją zmierzenia się z własną, często zatartą / wypartą historią.

Zob. Gestern und jetzt. Der Podcast für Familiengeschichte im Nationalsozialismus

Dodaj komentarz