O wojnie i jej skutkach. Nowe podcasty

Pandemia coronovirusa silnie wpłynęła na edukację szkolną i akademicką. Większą niż dotąd uwagę zwróciliśmy na różne formaty prezentacji, także te mniej upowszechnione. Jednym z nich jest podcast. Z jego pomocą można dotrzeć do szerokiej grupy osób, które preferują słuchanie jako formę informowania się. Interesującą serię podcastów pt. „(Nie)pokój 1945”. Co przyniósł koniec II wojny światowej” opracowała Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Są już dostępne na stronie Fundacji. Do realizacji zaproszono historyków z Wrocławia, Opola i Szczecina. Każdemu z odcinków towarzyszy krótki opis.

Jeszcze raz o podcastach

W ostatnim wpisie narzekałem nieco na brak podcastów w języku polskim na temat historii. Z tym większą przyjemnością odnotowuję pojawienie się serii podcastów pt. „(Nie)pokój 1945. Co przyniósł koniec II wojny światowej”, które przygotowała Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego we współpracy ze Instytutem Śląskim w Opolu. Są one kierowane do szkół, zarówno do nauczycieli, jak i uczniów. Do współpracy zaproszono czterech historyków z Opola, Szczecina i Wrocławia.

>(…) Celem (projektu) jest przedstawienie możliwie szerokiej perspektywy na wydarzenia roku 1945 – pisano w informacji o projekcie –, ze wskazaniem na podobieństwa i różnice historii Polski oraz sąsiednich państw – jak też szerzej, między zachodnioeuropejską a środkowoeuropejską pamięcią na temat II wojny światowej.

Rok 1945 – wydarzenia i pamięć

Wspólne dla wszystkich części podcastu jest zwrócenie uwagi na wydarzenia i pamięć o 1945 roku i jego skutkach, ujmowane z rożnych perspektyw (każda część trwa do 30 min.).

Dr Łukasz Kamiński, historyk z IH UWr, przedstawił krótko sytuację w Polsce w 1945 r., następnie pokazał stosunek społeczeństwa do zakończenia wojny, przybliżył dzisiejszą pamięć o tych przełomowych wydarzeniach.

Dr hab. Pierre-Frederic Weber, historyk z IH USz, pokazał rok 1945 we Francji, interesowały go mity założycielskie, wydarzenia na prowincji oraz – podobnie jak w przypadku polskim – pamięć Francuzów o II wojnie światowej.

Dr Joanna Hryciuk, historyczka z IPN, Oddział we Wrocławiu, uwagę poświęciła sytuacji w Niemczech w 1945 roku, stosunkowi Niemców do klęski, losom ludności niemieckiej na ziemiach włączonych do Polski po 1945 roku oraz pamięci Niemców o II wojnie światowej.

Natomiast dr hab. Marek Białokur, historyk z IH UO, wybrał jeden z regionalnych aspektów tematu. Interesowały go losy ludności śląskiej w 1945 roku, jej doświadczenia w zetknięciu się z Armią Czerwoną. Uwzględnił też ciekawy wątek zmiany perspektywy w historii i pokazał to na przykładzie Polaków i Niemców; oddał głos i ofiarom, i sprawcom. Jego wypowiedź zamykają rozważania o pamięci ludności śląskiej o II wojnie.

Pakiet edukacyjny

Do podcastów dołączono dwa scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały, jak teksty źródłowe, karty pracy czy mapy. Przygotowano również webinaria, które skierowano do nauczycieli, edukatorów, pracowników muzeów i miejsc pamięci, którzy

(…) są zainteresowani wyzwaniami, jakie stoją przed edukacją młodzieży szkolnej na temat II wojny światowej, jej konsekwencji i współczesnej o pamięci o tych wydarzeniach.

Webinaria z udziałem historyków i osób pracujących w najważniejszych polskich instytucjach zajmujących się II wojną światową odbędą się w drugiej połowie października i na początku listopada (terminy oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczono na stronie projektu).

1 komentarz do “O wojnie i jej skutkach. Nowe podcasty”

  1. Absolutna zgoda, że podcasty o tematyce historycznej w Polsce ustępują ich powszechności w krajach zachodnich. Tym bardziej cenne, że Autor zwrócił uwagę na podcast, który posiada szerokie walory dydaktyczne, a merytorycznie odnosi się do zagadnień stających się przedmiotem „bitwy o historię”. Należy tylko mieć nadzieję, że nauczyciele chętnie po podcast sięgną.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz