Materiały z Procesu Norymberskiego dostępne online

W związku z 75 rocznicą rozpoczęcia w Norymberdze procesów głównych zbrodniarzom III Rzeszy przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym (20 XI 1945 r.) Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie opublikowało w internecie pełny zapis dzwiękowy procesu (zbiór składa się z 1942 płyt gramofonowych zawierających 775 godzin przesłuchań) oraz materiały filmowe udostępnione przez alianckich prokuratorów jako materiał dowodowy w procesie (37 rolek filmu). Materiały te są przechowywane w zbiorach Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MID) w Hadze.

Udostępnienie tych źródeł jest wielkim wydarzeniem. W 2017 r. MID wyraził zgodę na cyfryzację historycznych nagrań i filmów. Zajęło to dwa lata i zostało zrealizowana we współpracy MIPD z Muzeum Holokaustu i Miejscem Pamięci Shoah (Mémorial de la Shoah) w Paryżu.

Powody udostępnienia wyjaśniła dyrektor Narodowego Instytutu Dokumentacji Holokaustu (National Institute for Holocaust Documentation) w Muzeum w Waszyngtonie, dr Rebecca Boehling:

W czasie, gdy wzrasta liczba fałszerstw i zaprzeczeń dotyczących Holokaustu, istotne jest, aby udostępnić dowody tych zbrodni.

Główny proces trwał od listopada 1945 roku do października 1946 roku. Następnie zorganizowano 12 procesów następczych, m.in. lekarzy i prawników, członków SS i policji, ministrów i wysokich funkcjonariuszy rządowych. Procesy te trwały do 1949 r. W sumie przed sądem postawiono 185 osób, 25 skazano na karę śmierci (12 wyroków wykonano). Na karę dożywotniego więzienia skazano dalszych 20 osób. Ponadto 97 skazano na długoletnie więzienie, 35 uniewinniono. Doszło także do samobójstw w trakcie trwania procesu – na swe życie targnęły się cztery osoby.

Dodaj komentarz