Luksemburskie Centrum

W czasie przeglądania różnych stron internetowych pod kątem stosowania innowacyjnych metod i technik badania historii trafiłem na stronę domową Luksemburskiego Centrum Historii Współczesnej i Cyfrowej (C²DH). Ta placówka zajmuje się public history, historią współczesną Luksemburga i Europy oraz historią cyfrową i historiografią. Strona domowa informuje o bieżących projektach, prezentuje nowe narzędzia cyfrowe i ich stosowanie w badaniach i interpretacjach historii. Ważną część pracy Centrum stanowią innowacyjne próby opowiadania o przeszłości z wykorzystaniem nowych mediów. Na stronie można też znaleźć materiały na temat historii współczesnej Luksemburga i Europy, które budzą szczególne kontrowersje i tym samym są w centrum zainteresowania społecznego. Strona dostępna jest po angielsku, francusku i niemiecku.

Zob. wykład: Zwischen Fremdheit und Vertrautheit: für eine digitale Hermeneutik in der Geschichtswissenschaft. Vortrag von Andreas Fickers (Universität Luxemburg) im Rahmen der Reihe »Les jeudis de l’Institut historique allemand« Kommentar: Christian Jacob (CNRS, EHESS), 25. April 2019, im DHIP oraz wywiad z Andreasem Fickersem (Universität Luxembourg) pt. „Mehr Mut zum Experimentieren“ – Digitale Lehre, „HaSozKult”, 10.04.2020.

Dodaj komentarz