Po co jeszcze jedna strona internetowa?

Do stworzenia takiej strony przymierzałem się już od pewnego czasu. Ale dopiero teraz, z przyczyn wiadomych, znalazłem w końcu czas. Okres pandemii skłania do różnych przemyśleń, także o roli i znaczeniu historii.

Strona będzie poświęcona nie historii zawodowej, lecz jej obecności w przestrzeni publicznej. Interesować mnie będą wszystkie te jej aspekty, które przekraczają / przekroczyły mury uniwersyteckie i gabinety naukowców. Uwagę zwrócę na obecność historii w kulturze / kulturach pamięci, miejscach pamięci (muzeach, archiwach, wystawach i innych). Interesować mnie będą także problemy polityki / polityk wobec pamięci.

Trudno jest dzisiaj zajmować się historią w przestrzeni publicznej bez uwzględnienia strony wizualnej. Oba te elementy traktuję łącznie. W analizie uwzględnię tradycyjne media wizualne (zdjęcia, telewizję), ale także internet.

Teksty czy materiały zamieszczane na tej stronie nie będą obszerne, teksty chcę ograniczyć do minimum. Często będzie to kronika moich zmagań z historią pozauniwersytecką.