Public History w natarciu. Rozmowa z prof. Joanną Wojdon

Historia w przestrzeni publicznej (Public History) staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. W 2014 roku na UWr powstał kierunek studiów o tej nazwie, w ubiegłym roku stworzono Komisję Historii w Przestrzeni Publicznej w ramach Komitetu Nauk Historycznych PAN. Jej przewodniczącą została prof. Joanna Wojdon, historyczka i kierownik Zakładu Dydaktyki IH UWr. Rozmawialiśmy o definicji, różnicach między historią klasyczna a historią w przestrzeni publicznej, o planach pracy Komisji i historii szkolnej.

Public History

Definicji historii w przestrzeni publicznej (Public History) jest wiele. Jedna z nich głosi, że

Public History jest historią dla ludzi, przez ludzi, z ludźmi i o ludziach (Barbara Franco),

czyli  koncentruje się na na ludziach, a nie badanych / eksponowanych obiektach. PH łączy więc praktyczne działania z refleksją historyczna. W cetanum zainteresowania są odbiorcy, publiczność, ale także kształtowanie sfery publicznej.

Specyfika pracy

Można wskazać kilka zakresów aktywności badaczy zajmujących się historią w przestrzeni publicznej. Są to muzea, ale także mass media, przede wszystkim radio / telewizja, oczywiście internet i media społecznościowe. Często w zakresie zainteresowań leżą dzieje regionalne i lokalne.

PH koncentruje się przede wszystkim na odbiorcach. Od jej reprezentantów oczekuje się umiejętności społecznych, czyli tzw. miękkich kompetencji. Pozwalają one na większe zrozumienie potrzeb odbiorców, przybliżenie się do ich perspektywy percepcji i nawiązanie z nimi lepszego kontaktu.

Praca z emocjami i w bliskim dystansie sprawia, że przestrzeganie etyki zawodowej jest niezwykle ważne.

PH w Polsce

Od kilku lat można zaobserwować rosnące zainteresowanie PH. Wrocław należy do przodujących ośrodków w tym zakresie. W 2014 roku utworzono pierwszy kierunek studiów tego typu. Jej twórczynią jest prof. Joanną Wojdon, historyczka i kierowniczka Zakładu Dydaktyki IH UWr. Kilka lat temu ukazał się tom studiów pod jej redakcją, który prezentuje różne podejścia do tego tematu. Jest to jedna z najlepszych  publikacji przedstawiających podstawy kierunku.

Choć na innych uczelniach nie powstały dotąd regularne studia, to tematyka PH jest podejmowana  w ramach studiów historycznych. W ubiegłym roku PH w Polsce została wyraźnie wzmocniona. W Komitecie Nauk Historycznych PAN utworzono Komisję Historia w przestrzeni publicznej.

Odbyły się już pierwsze posiedzenia. Plany są ambitne, informacje o aktywności tego nowego gremium będą zamieszczane regularnie na Facebooku.

Dodaj komentarz