Powstanie w getcie warszawskim

Nawet po latach film ten się nie zestarzał.

Jest to udane połączenie różnych elementów: historii, relacji świadków, fragmentów opowieści rysunkowej, wizerunków miejsc pamięci. Zestawienie tych elementów tworzy złożony obraz powstania, pokazuje dylematy powstańców, zwraca uwagę na relacje między Żydami a niemieckimi okupantami, Żydami a Polakami (aryjską stroną).

Być może z dzisiejszej perspektywy oczekiwałbym uwzględnienia jednego aspektu (choć w filmie jest on zasygnalizowany), jaki jest nasz obecny stosunek do tych wydarzeń, osób, sposobów upamiętnienia. Czy prezentowany film miałby wtedy inne zakończenie?

Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943, Muzeum Polin, 2016.
Premiera: 19 kwietnia 2016
Scenariusz i reżyseria: Kama Veymont
Animacja: Łukasz Rusinek
Zdjęcia: Mateusz Gala, Kama Veymont
Montaż: Paweł Deliś
Nadzór merytoryczny: Łucja Koch
Konsultacje historyczne: dr Agnieszka Haska, Robert Szuchta
Produkcja: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zdjęcie: kadr z filmu.

Dodaj komentarz