Historia Niemiec po 1945 roku

Niemieckie instytucje różnie zareagowały na obecny kryzys i konieczność pracy w HomeOffice. Fundacja Eberta (FES Digital) zaproponowała w internecie ciekawą ofertę edukacyjną. Można skorzystać z webinarów, wideo i streamingów, obejrzeć wystawy, zapoznać się z infografikami, wysłuchać podkastów. Jeśli ktoś dysponuje czasem, może też wybrać jedną z proponowanych gier.

Moją uwagę zwrócił sposób prezentacji kluczowych momentów dziejów Niemiec. Na interaktywnej osi czasu umieszczono najważniejsze wydarzenia historii zachodnich Niemiec po 1945 r. / potem RFN. Zrobiono to na tle grafiki. Nawigacja jest bardzo prosta. Wybieramy jeden z okresów, następnie za pomocą strzałki wprawiamy w ruch grafikę (można ją w każdej chwili zatrzymać przyciskiem stop). Przed oczyma mamy różne wydarzenia, postaci, które powiązano z dodatkowymi przyciskami. Po ich użyciu, otwiera się nowe okno. Możemy uzyskać krótką informację, obejrzeć krótki film, przeczytać dłuższy fragment tekstu źródłowego.

Trochę żałuję, że autorzy tej ciekawej propozycji nie potraktowali historii Niemiec w całości, tzn. nie przedstawiono razem dziejów RFN i NRD, jak postulował przed laty słusznie Christoph Kleßmann. Niezależnie od tego interaktywną oś czasu z powodzeniem można wykorzystać do zajęć, także uniwersyteckich.

Zob. Interaktiver Graphikzeitstrahl zur deutschen Geschichte mit Texten, Bildern und Videos 1945-1959.

1 komentarz do “Historia Niemiec po 1945 roku”

Dodaj komentarz